Polityka Prywatności

Polityka prywatności

Niniejszy dokument określa zasady gromadzenia i wykorzystywania w sklepie internetowym Royal Collection Państwa danych osobowych przy uwzględnieniu wymogów RODO (tj. wymogów prawnych wynikających w szczególności z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).

Administratorem Państwa danych jest firma Formika, Katarzyna Cheba Formika,  z siedzibą w Krakowie przy ul. Kotlarskiej 18/6, 31-539 Kraków

 1. Sklep internetowy gromadzi Państwa dane w następujący sposób:
  1. za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie Sklepu, przy wykorzystaniu których Państwo dobrowolnie przekazujecie swoje dane Firmie,
  2. poprzez gromadzenie plików "cookies" (tzw. "ciasteczka") stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Klienta i przeznaczone są głównie do dopasowania strony Sklepu do preferencji i oczekiwań danego Klienta, bez identyfikowania go ("cookies" identyfikują dane komputera i przeglądarki używanych do przeglądania stron internetowych bez łączenia tych danych z danymi osobowymi Klientów pozyskanymi np. podczas rejestracji w Sklepie internetowym)
 2. Inspektor Ochrony Danych. Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych osobowych, z którym mogą Państwo jako Klienci Sklepu internetowego kontaktować się w sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi, w szczególności w celu realizacji Państwa praw w tym zakresie wysyłając wiadomość e-mail na adres biuro@ossodicane.com
 3. Cele i podstawy przetwarzania. Państwa dane są przetwarzane w związku z następującymi kategoriami działań:
  1. korzystanie ze Sklepu internetowego bez rejestracji, dane Klientów korzystających ze Sklepu internetowego w trybie „bez rejestracji” (tj. bez zakładania Konta Klienta w Sklepie internetowym) przetwarzane są przez Firmę w jednym bądź kilku następujących celach:
 • świadczenia usług drogą elektroniczną w zakresie udostępniania Klientom treści zamieszczonych w Sklepie internetowym, udostępniania formularzy kontaktowych - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6, ust. 1, lit. b RODO),
 • obsługi zakupów dokonywanych bez rejestracji w Sklepie internetowym - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6, ust. 1, lit. b RODO),
 • obsługi reklamacji dokonywanych przez Klientów niezarejestrowanych w Sklepie internetowym - podstawa prawna przetwarzania - obowiązek prawny wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi (podstawa prawna art. 6, ust.1, lit. c) RODO) względnie - prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna art. 6, ust.1, lit. f) RODO),
 • analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Firmy(art. 6, ust. 1, lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Klientów a także ich preferencji w celu poprawy jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Firmy(art. 6, ust. 1, lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw,
 1. rejestracja w Sklepie internetowym w celu dokonywania zakupów. Klienci dokonujący rejestracji w Sklepie internetowym poprzez założenie Konta Klienta, proszeni są o podanie danych niezbędnych do utworzenia oraz obsługi tego konta. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe (adres e-mail oraz hasło) jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia Konta Klienta. Dane osobowe podane administratorowi są przetwarzane w jednym bądź kilku następujących celach:
 • świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta Klienta w Sklepie internetowym, w tym realizacji zamówień Klienta - podstawa prawna przetwarzania - niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6, ust. 1, lit. b RODO),
 • obsługi zakupów dokonywanych za pośrednictwem Konta Klienta - podstawa prawna: niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6, ust. 1. lit. b RODO),
 • obsługi reklamacji dokonywanych przez Klientów zarejestrowanych w Sklepie internetowym - podstawa prawna przetwarzania - obowiązek prawny wynikający z przepisów Kodeksu Cywilnego o rękojmi (podstawa prawna art. 6, ust.1, lit. c) RODO) względnie - prawnie uzasadniony interes (podstawa prawna art. 6, ust.1. lit. f) RODO),
 • analitycznych i statystycznych - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Firmy (art. 6, ust. 1, lit. f RODO), który polega na prowadzeniu analiz zachowań oraz aktywności Klientów a także ich preferencji w celu poprawy jakości oraz adekwatności stosowanych funkcjonalności i świadczonych usług,
 • ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi - podstawa prawna przetwarzania - uzasadniony interes Firmy(art. 6, ust. 1, lit. f RODO), który polega na ochronie jego praw,
 1. rejestracja w Sklepie internetowym na potrzeby korzystania z usługi Newsletter - Klienci podający swój adres e-mail w powyższym celu i składający oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie ich danych osobowych dla celów marketingowych, zgadzają się na przetwarzanie ich danych w następujących celach:
 • otrzymywania za pośrednictwem poczty elektronicznej informacji i materiałów marketingowych o ofercie i poszczególnych produktach składających się na nią, o wydarzeniach, imprezach i konkursach organizowanych przez Firmę. W ramach usługi Newsletter Użytkownicy mogą otrzymywać informacje handlowe i przekazy reklamowe pochodzące od osób trzecich. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust. 1, lit. a RODO.
 1. Narzędzia społecznościowe. Na naszych stronach internetowych używane są wtyczki i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez serwisy społecznościowe, takie jak Facebook, Instagram, Google. Wyświetlając naszą stronę internetową, zawierającą taką wtyczkę, Państwa przeglądarka nawiąże bezpośrednie połączenie z serwerami administratorów serwisów społecznościowych (usługodawców). Zawartość wtyczki jest przekazywana przez danego usługodawcę bezpośrednio do Państwa przeglądarki i integrowana ze stroną. Dzięki tej integracji usługodawcy otrzymują informację, że Państwa przeglądarka wyświetliła naszą stronę, nawet jeśli nie posiadają Państwo profilu u danego usługodawcy czy nie są Państwo u niego akurat zalogowani. Taka informacja (wraz z Państwa adresem IP) jest przez Państwa przeglądarkę przesyłana bezpośrednio do serwera danego usługodawcy (niektóre serwery znajdują się w USA) i tam przechowywana. Jeśli zalogowali się Państwo do jednego z serwisów społecznościowych, to usługodawca ten będzie mógł bezpośrednio przyporządkować wizytę na naszej stronie do Państwa profilu w danym serwisie społecznościowym. Jeśli użyją Państwo danej wtyczki, np. klikając w przycisk "Lubię to" lub "Udostępnij", to odpowiednia informacja zostanie również przesłana bezpośrednio na serwer danego usługodawcy i tam zachowana. Ponadto, informacje te zostaną opublikowane w danym serwisie społecznościowym i ukażą się osobom dodanym jako Państwa kontakty. Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystania przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Państwa prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Państwa prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców:

Facebook - https://www.facebook.com/legal/FB_Work_Privacy,
Instagram - https://help.instagram.com/519522125107875?helpref=page_content,
Google - https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Jeśli nie chcą Państwo, aby serwisy społecznościowe przyporządkowywały dane zebrane w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej bezpośrednio Państwa profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie muszą się Państwo wylogować z tego serwisu. Mogą Państwo również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Państwa przeglądarki, np. blokowanie skryptów.

 1. Bezpieczeństwo danych. Państwa dane są chronione w następujący sposób:
 • Dane szyfrowane są 256-bitowym systemem SSL,
 • Zarządzanie usługami poprzez przeglądarkę internetową jest zabezpieczone kwalifikowanym certyfikatem SSL, potwierdzonym i wydanym przez odpowiednią do tego jednostkę,
 • Wszystkie przesyłane dane za pomocą formularzy oraz w strefie wymagającej autoryzacji są szyfrowane,
 • Hasła dostępowe do stref wymagających autoryzacji muszą zawierać minimum 6 znaków. ???????
 1. Odbiorcy danych. Państwa dane osobowe możemy udostępniać podwykonawcom, czyli podmiotom, z których usług korzystamy przy ich przetwarzaniu:
  1. operatorom pocztowym oraz firmom kurierskim w celu kierowania do Państwa rąk przesyłek wysyłanych w wykonaniu złożonego zamówienia lub w związku z jego złożeniem,
  2. agencjom marketingowym i reklamowym w celu realizacji zleconych przez nas działań marketingowych i reklamowych,
  3. podmiotom świadczącym na rzecz Firmy usługi informatyczne opieki nad systemami informatycznymi, w których zapisywane są Państwa dane osobowe, usługi hostingowe itp.
 1. Okres przetwarzania danych. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres potrzebny dla osiągnięcia celów, o których mowa w ust. 3 powyżej. Po tym okresie zostaną one w całości usunięte.
 2. Prawa osoby, której dotyczą dane. Przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do Państwa danych oraz otrzymania ich kopii,
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) Państwa danych,
  3. prawo do usunięcia Państwa danych (jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli),
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (mogą Państwo zażądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Państwem działań, jeżeli Państwa zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie a nie chcą Państwo, żebyśmy je usunęli, gdyż są potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń lub na czas wniesionego przez Państwo sprzeciwu względem przetwarzania danych),
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (aby skutecznie skorzystać z tego prawa powinni Państwo wskazać nam swoją szczególną sytuację, która w Państwa ocenie uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem). Przestaniemy przetwarzać Państwa dane, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas Państwa danych są nadrzędne wobec Państwa praw, lub też, że Państwa dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń),
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli uważają Państwo, że przetwarzamy Państwa dane niezgodnie z prawem, mogą Państwo złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego),
  7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych (w każdej chwili mają Państwo prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie Pana danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie tej zgody. Cofnięcie nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem).


do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoplo.pl, powered by Shoper.